Esame projekto –  „Muzika ir spalvos“ dalyviai

Priešmokyklinių grupių vaikai , kartu su meninio ugdymo mokytoja ir auklėtojomis, dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte –  „Muzika ir spalvos“. Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų emocinį intelektą, panaudojant dailės ir muzikinius gebėjimus. Iš pateiktų muzikinių kūrinių išsirinkome vieną kūrinį, jį išklausėme keletą kartų, analizavome jo nuotaiką, emocijas, aptarėme kokios spalvos atspindi kūrinio, veikėjo pobūdį, charakterį. Klausydami kūrinio vaikai piešė girdėtą kūrinį ir stengėsi perteikti jo savybes spalvomis.

 Monika Glebienė, Violeta Tomkuvienė, Monika Venclauskienė, Inesa Rutkauskienė

Šias ir kitų renginių nuotraukas galite peržiūrėti mokyklos nuotraukų galerijoje