Trumpalaikis projektas 1- 4 klasėse „Tyli naktis“

Pasaulis „Tylią, šventą naktį“ gieda,
Varpai bažnyčių skamba su džiaugsmu,
Pranešdami, jog žemėn Išganytojas atėjo,
Kad amžiną gyvenimą per Jį turėtum Tu.
Tegul šiandieną lūpos mūs netyli!
Giedokim su džiaugsmu visi išvien:
„Kokia tai laimė – mus Dievas myli“
Ir skelbkim džiugią žinią šią visiems!
 

(Marija Nemurienė)

Ramybe, šiluma ir meile dvelkia artėjančios šv.Kalėdos. Norisi džiaugtis ir prasmingai praleisti Advento laiką.
Užliedžių dmc 1-4 klasių mokiniai šiuo šventiniu laikotarpiu sužinojo, kad Dievas iš meilės žmonėms atsiuntė Sūnų, kuris gimė mažame tvartelyje, Betliejuje. Žinias apie švento Kūdikio gimimą 2b, 3b, 4a ir 4b  klasių mokiniai  įtvirtino protmūšyje, Kahoot žaidimų platformoje, „Jėzaus gimimo istorija”.
Projekto metu 1c klasės mokinukai savo delniukais gamino lopšį gimusiam Kūdikiui. 1a 1 b klasės mokinukai piešė širdeles, kurias skyrė Jėzui.
2a/b, 3b klasės mokiniai kūrė plakatus, kuriuos gražino savo pagamintais angeliukais. 4 klasių mokiniai ruošė darbelius parodai, piešė prakartėlę. Šiltą ir gražų bendravimą visose klasėse vainikavo giesmė „Tyli naktis”.
Bendras darbas vaikams leido suprasti kaip svarbu laukti Jėzaus gimimo, pripildant savo širdeles meilės dieviškam Kūdikui.

color=”transparent”]Tikybos mokytoja Aurelija Utkienė