LL3 projekto 2022 m ataskaita

Kauno raj. savivaldybės
lyderių laiko 3 pokyčio projekto „Pozityvioji komunikacija ugdymosi rezultatams“
tvarumo užtikrinimas 2022 m. veiklos
ataskaita

https://youtu.be/ys3thmolcQQ