Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės dalyvavo respublikiniame individualių gebėjimų virtualiame projekte – parodoje „Mano pirštinė raštuota“

Nuo vasario 23 d. iki kovo 12 d. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės dalyvavo respublikiniame individualių gebėjimų virtualiame projekte – parodoje „Mano pirštinė raštuota“. Projekto tikslas – įtraukti skirtingų gebėjimų vaikus į kūrybinę veiklą, skatinant ieškoti naujų originalių meninės raiškos idėjų, plėtojant kūrybines galias, saviraišką, smulkiąją motoriką.

Soc pedagogė K. Giedraitienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos.

Šias ir kitų renginių nuotraukas galite peržiūrėti mokyklos nuotraukų galerijoje