Kviečiame 1,2% GPM skirti Užliedžių mdc

Sakome Jums nuooširdų ačiū, jei 1,2% gyventojų metinių pajamų mokesčio skiriate Kauno rajono Užliedžių mokyklai daugiafunkciam centrui. Jūsų pervesta mokesčio dalis – svarbi finansinė paspirtis gerinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę. Visas surinktos lėšos naudosime švietimo paslaugoms ir jai reikalingos kokybiškos aplinkos kūrimui.

Kaip deklaruoti paramą skaitykite čia!