Užliedžių mokykloje-daugiafunkciame centre vyko metodinė  diena pradinių klasių mokytojams „Ugdymo(si) proceso gerinimas įveiklinant komandinį darbą“

Paskutinę pavasario dieną, Užliedžių mokykloje-daugiafunkciame centre vyko metodinė  diena pradinių klasių mokytojams „Ugdymo(si) proceso gerinimas įveiklinant komandinį darbą“. Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimas ir komandinis darbas bei jo taikymo galimybės skatinant vaiko socializaciją ir asmenybės tapsmą yra labai svarbi grandis šiuolaikinėje ugdymo sistemoje. Komandinis darbas ir jo taikymo galimybės skatina vaiko motyvaciją, socializaciją ir asmenybės vystymą. Efektyviai organizuojamas bendradarbiavimas ir komandinis darbas gali padėti spręsti iškilusias mokiniui mokymosi problemas, stiprinti motyvaciją, gerinti pasiekimus, ugdytis naujus ar plėtoti jau turimus gebėjimus. Metodinėje dienoje kolegos atvykę iš Kauno r. Lapių pagrindinės mokyklos,  Ilgakiemio mokyklos-darželio, Kulautuvos pagrindinės mokyklos Batniavos skyriaus susipažino su 2021 m. rugsėjo mėn. veiklą pradėjusio Užliedžių mokyklos-daugiafunkcio centro veiklomis, kurias pristatė  centro direktorė Ingrida Levickienė. Stebėjo lietuvių kalbos pamoką, klasės valandėlę, kurioje susipažino su  į aromaterapija. Atvirose veiklose buvo pristatyti metodai, kurie taikomi lietuvių kalbos pamokose.  Centro psichologė pristatė susipažinimo-prisistatymo žaidimus. 
Dėkojame mokytojams, švietimo pagalbos specialistams už dalijimąsi praktine  patirtimi ir tikimės, kad metodinės dienos dalyviai “pasisėmė” naujų patirčių, kurias sėkmingai taikys ugdymo procese.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Kaušpėdienė

Šias ir kitų renginių nuotraukas galite peržiūrėti mokyklos nuotraukų galerijoje