Užliedžių mokykla – daugiafunkcis centras buvo pripažintas  aktyvia ir sveikatą stiprinančia mokykla

Aktyvios mokyklos modelio kūrimas mokyklų bendruomenėms atveria plačias galimybes ne tik pagerinti fizinio ugdymo pamokas bei sukurti tam palankią aplinką, bet ir pakeisti visą mokyklos gyvenimą, t. y. skatinti visus proceso dalyvius imtis fizinio aktyvumo veiksmų visą dieną, ieškoti naujų netradicinių būdų fiziniam aktyvumui išreikšti. Kaip sveikatą stiprinanti mokykla pasižadame stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Užliedžių mokykla – daugiafunkcis centras dėkoja Nacionaliniam sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui už mokyklos įvertinimą ir pripažinimą , kaip mokyklą, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės sveikatai, fizinio aktyvumo skatinimui bei integravimui į kasdienį mokyklos gyvenimą.

Administracija

Šias ir kitų renginių nuotraukas galite peržiūrėti mokyklos nuotraukų galerijoje