1c klasės mokinių veiklos nuo rugsėjo iki dabar

Pažintinė kultūrinė veikla yra neatsiejama ugdymo proceso dalis, kurioje jau du mėnesius 1c klasės mokiniai ne tik mokėsi, bet ir kūrybiškai įsitraukė į įvairias veiklas, kurios leido patirti gerų emocijų, išbandyti naujus dalykus, plėsti savo akiratį. Mokykloje praleistas kokybiškas laikas, visos bendros veiklos su vaiku, pamokos ir ne tik kėlė mokinio kompetenciją, žinias. Ypač patiko neformali veikla: vaidinimas scenoje, tapyba ant vandens, lankymasis pas gyvūnus, dalyvavimas užsiėmime apie knygų naudą asmenybės formavimuisi, moliūgėlio šventėje ir jų šventinis apipavidalinimas.

Ramių rudens atostogų linki 1c klasės mokiniai. 

Šias ir kitų renginių nuotraukas galite peržiūrėti mokyklos nuotraukų galerijoje