Priešmokyklinio ugdymo grupės socialinio emocinio projekto „Liečiu – jaučiu Tave 2“ dalyviai…

Nuo spalio 2 d. iki lapkričio 30 d. Priešmokyklinio ugdymo grupės dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų socialiniame emociniame projekte „Liečiu – jaučiu Tave 2“.
Projekto tikslas – įtraukti ir supažindinti respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus su relaksacinėmis popietėmis skirtomis 3-7 m. vaikų emocijų nuraminimui, atsipalaidavimui, valdymui.
Projekto metu du kartus savaitėje buvo įtraukta į dienos rėžimą ugdytinių nusiraminimo pratimai – savimasažas, masažas draugui, gilus kvėpavimas, raminantys ritminiai judesiai pagal sakomą tekstą. Užsiėmimai ir nauji potyriai vaikams labai patiko, suteikė daug džiugių emocijų, įtraukėme ir Kimochi personažus dalyvauti kartu.


Džiugu matyti vaikų šypsenas, susimąsčiusius veidukus ir norą draugui pasakyti gražų žodį bei užsiėmimo pabaigoje padėkoti vienas kitam.

Soc. pedagogė K. Giedraitienė