Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės pagerbė visus, kurie gynė, saugojo ir iškovojo Lietuvai laisvę

Kiekvienais metais pagerbiame visus, kurie gynė, saugojo ir iškovojo Lietuvai laisvę.
Nuo mažens ugdant pilietiškumą, rodant pagarbos pavyzdį ir skatinant patriotiškumą, turime didelę viltį užauginti  savo šalį mylinčią ir saugančią kartą! 
Tad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės ne tik parodė pagarbą žuvusiems ir kovojusiems už laisvę, degdami žvakeles, bet ir kūrė žibintų Lietuvai parodėles savo grupėse! 

„Žiogelių“ studija

Šias ir kitų renginių nuotraukas galite peržiūrėti mokyklos nuotraukų galerijoje