Fenomenais grįstas ugdymas arba reiškinių tyrinėjimas, tai visus mokomuosius dalykus apimantis ugdymo(si) metodas…

Fenomenais grįstas ugdymas arba reiškinių tyrinėjimas, tai visus mokomuosius dalykus apimantis ugdymo(si) metodas, kuris kartu leidžia ugdytis  kūrybiškumui, bendradarbiavimui, kritiniam mąstymui  ir moko siūlyti sprendimus aktualioms gyvenimo problemoms.

Pirmokai tyrinėjo reiškinį  🌲 „Miškas“

.🌳 Kuo ypatingos sengirės? Kas slepiasi miško paklotėje? Kuo miškas naudingas žmogui? Kodėl svarbu saugoti miškus? Veiklų metu  ieškojo atsakymų į šiuos ir kitus klausimus, neįprastais būdais matavo medžių aukštį, tyrinėjo žievę, medžių vaisius, sengirės gyvūnus 🐿🦔🐇🐦‍⬛

. Atliko tyrimą ir išsiaiškino, kokio storio būtų jų kamienai, jei pirmokai būtų medžiais. Domėjosi nykstančio niūraspalvio auksavabalo buveinėmis.🪳.  Skaitė sunerimusio ąžuolo🌳  laišką – jo miške mažėja medžių. Pasikartojo laiško rašymo susitarimus ir rašė jam atsakymą. Surengė laiškų skaitymo skaitovų konkursą. Naudodamiesi grafinio dizaino programėle sukūrė „Miško enciklopediją”. Savo žinias pasitikrino Kahoot! viktorinoje.

1a mokytoja Evelina

Šias ir kitų renginių nuotraukas galite peržiūrėti mokyklos nuotraukų galerijoje