Mokyklos vadovai

DirektorėIngrida
Levickienė 
+37067119972
ingridalevickiene@gmail.com 
Direktorės
pavaduotoja ugdymui
Rasa
Kaušpėdienė 
+37069979906
bro755@gmail.com 
Direktorės
pavaduotoja ugdymui
Loreta
Vosylė
+37067119059
loreta.vosyle@gmail.com
Direktorės
pavaduotojas ūkio reikalams
Arūnas
Žemaitis 
+37061554683
arunasuzl2@gmail.com