Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos

Mokestį už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustato Kauno rajono savivaldybės taryba

  1. 2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. TS-276
  2. 2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. TS-277
  3. Mokesčio taikymas nuo 2018-01-31
  4. Mokesčio taikymas už darželį 2021-02-25
  5. Mokestis už ugdymo sąlygų gerinimą 2020-12-17
  6. Dėl vaikų matinimo dienos normų nustatymo, 2022-01-27

Mūsų Darželis – tai šiuolaikinė priemonė, kurioje įstaigos darbuotojai ir tėvai bendrauja siekdami bendro tikslo – kuo geriau išugdyti vaikus.

Kauno rajono darželių informacinė sistema
Ikimokyklinio ugdymo grupės vaikams
 nuo 2 iki 3 metų.
Studijos darbo laikas:
7.15 – 17.45 val.
Pedagogės:

Odeta Augaitytė
Padėjėja:

Justina Skridlienė

Studijos darbo laikas:
7.15 – 17.45 val.
Pedagogės:
Rasa Maldaikienė, Natalija Zaiceva-Tamošiūnė
Padėjėja:
Marijona Makarevičienė
Studijos darbo laikas:
7.15 – 17.45 val.
Pedagogės:
Ana Polianskaja, Natalija Zaiceva-Tamošiūnė
Padėjėja:
Lina Naulickienė
Ikimokyklinio ugdymo grupės vaikams
 nuo 3 iki 4 metų.

Studijos darbo laikas:
7.15 – 17.45 val.
Pedagogė:
Miglė Stumbrienė
Padėjėja:
Ieva Iešmantienė
Studijos darbo laikas:
7.15 – 17.45 val.
Pedagogės:
Jurgita Prameneckaitė, Lina Vitkauskaitė
Padėjėja:
Audronė Jautakienė
Ikimokyklinio ugdymo grupės  vaikams
 nuo 3 iki 5 metų.
Studijos darbo laikas:
7.15 – 17.45 val.
Pedagogės:
Ieva Purienė, Gražina Adomulienė
Padėjėja:
Iveta Galinienė
Studijos darbo laikas:
7.15 – 17.45 val.
Pedagogės:
Lina Dumbliauskienė, Violeta Tomkuvienė
Padėjėja:
Jovita Mažrimienė