Ikimokyklinis ugdymas

Mokestį už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustato Kauno rajono savivaldybės taryba

  1. 2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. TS-276
  2. 2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. TS-277
  3. Mokesčio taikymas nuo 2018-01-31
  4. Mokesčio taikymas už darželį 2021-02-25
  5. Mokestis už ugdymo sąlygų gerinimą 2020-12-17
  6. Dėl vaikų matinimo dienos normų nustatymo, 2022-01-27

Mūsų Darželis – tai šiuolaikinė priemonė, kurioje įstaigos darbuotojai ir tėvai bendrauja siekdami bendro tikslo – kuo geriau išugdyti vaikus.

Kauno rajono darželių informacinė sistema
Ikimokyklinio ugdymo grupė  vaikams
nuo 2 iki 3 metų.
Studijos darbo laikas: 7.15 – 17.45 val.
Pedagogės: Odeta Augaitytė, Miglė Kilikevičiūtė
Padėjėja: Justina Skridlienė
Ikimokyklinio ugdymo grupė  vaikams
nuo 2 iki 3 metų.
Studijos darbo laikas: 7.15 – 17.45 val.
Pedagogės: Ana Polianskaja, Natalija Zaiceva-Tamošiūnė
Padėjėja: Lina Naulickienė
Ikimokyklinio ugdymo grupė  vaikams
 nuo 2 iki 3 metų.
Studijos darbo laikas: 7.15 – 17.45 val.
Pedagogės: Rasa Maldaikienė, Natalija Zaiceva-Tamošiūnė
Padėjėja: Marijona Makarevičienė
Ikimokyklinio ugdymo grupė  vaikams
 nuo 3 iki 4 metų.
Studijos darbo laikas: 7.15 – 17.45 val.
Pedagogė: Miglė Stumbrienė
Padėjėja: Ieva Iešmantienė
Ikimokyklinio ugdymo grupė  vaikams
 nuo 3 iki 4 metų.
Studijos darbo laikas: 7.15 – 17.45 val.
Pedagogės: Jurgita Pramaneckaitė, Lina Vitkauskaitė
Padėjėja: Audronė Jautakienė
Ikimokyklinio ugdymo grupė  vaikams
 nuo 3 iki 5 metų.
Studijos darbo laikas: 7.15 – 17.45 val.
Pedagogės: Ieva Purienė, Gražina Adomulienė
Padėjėja: Iveta Galinienė
Ikimokyklinio ugdymo grupė  vaikams
nuo 3 iki 5 metų.
Studijos darbo laikas: 7.15 – 17.45 val.
Pedagogės: Erika Pukalskaitė, Aurika Kaupienė
Padėjėja: Jovita Mažrimienė