Informacija mokytojams

Mokyklos kompiuterius ir juose veikiančias informacines sistemas administruoja
kompiuterių priežiūros specialistas

Audrius Liudvinavičius

IT pagalbos atmintinė

Kompiuterių priežiūra – tai pirmiausia įstaigoje veikiančių kompiuterių ir juos veikiančios programinės įrangos, bei kitai įstaigoje veikiančiai kompiuterinei įrangai veikti reikalingos įrangos fizinio veikimo užtikrinimas, kontrolė ir jos sklandaus veikimo administravimas.

Svarbiausiu prioritetu laikau prižiūrimos įstaigos kompiuterinės įrangos technine būklę.

Rūpinuosi ir dalyvauju įstaigos veiklai užtikrinti, reikalingos programinės įrangos diegimu ir pagal savo kompetencijas konsultuoju jos naudojimo klausimais.

Esant sutrikimui organizuoju įstaigos IT infrastruktūros veikimui užtikrinti būtinus darbus. 

Kompiuterio sutrikimo šalinimas vyks sklandžiai, jei:

 1. Apie sutrikimą būtinai pranešite el. paštu: audrius.aliudas@gmail.com ir/arba telefonu: +37064005456
 2. Sulaukite el. laiško, kuriame bus:
  • aprašytas sutrikimas;
  • sutrikimo likvidavime dalyvaujantys asmenys;
  • Aprašytos sutrikimui likviduoti reikalingos priemonės ir veiksmai;
 3. Aktyviai dalyvaukite arba/ir sekite šio el. laiško susirašinėjimus;
  • Sekite ir teikite pasiūlymus dėl sutrikimą priimamų sutrikimą šalinančių sprendimų.
 4. Jei sutrikimo pašalinimas jus tenkina, atsakykite į šį laišką patvirtindami, kad sutrikimas pašalintas ir galima nutraukti susirašinėjimą.

Pranešimai mokytojams


Europos kompiuterio
vartotojo pažymėjimas (European Computer Driving Licence – ECDL) – dokumentas, patvirtinantis ir užtikrinantis, kad jo savininkas turi pakankamai žinių ir sugeba naudotis kompiuteriu bei dažniausiai naudojama taikomąja programine įranga.
ECDL yra visame pasaulyje pripažįstamas dokumentas.
Praktiniu požiūriu ECDL liudija, kad jo savininkas išlaikė testus, įvertinančius jo gebėjimus naudotis asmeniniu kompiuteriu bei jo taikomąja programine įranga.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir korporacija Microsoft pasirašė sutartį, pagal kurią, visos bendrojo lavinimo mokyklos gali naudotis nemokamai M365 A3 licencija.
Instrukcijas, kaip naudotis M365, rasite: m365.emokykla.lt.
Atsiradus neaiškumams ar kilus klausimams galite klausti įstaigos kompiuterių priežiūros specialisto arba kreiptis el. pašto adresu pagalba@nsa.smm.lt

Mokyklos renginių aprašymus ir nuotraukas prašome siųsti el. paštu:
umdcfoto@gmail.com

Projektai / Veiklos


Kultūrinės edukacijos sistema – tai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinto „Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo“ projekto rezultatas.


Mokykloje vykusių
renginių
nuotraukų galerija  
 
Pamokas įrašantis
Swivl” robotukas

Elektroninis dienynas
TAMO

Informacijos šaltiniai