Kompiuterių sutrikimų pagalba

Mokyklos kompiuterius ir juose veikiančias informacines sistemas administruoja kompiuterių priežiūros specialistas

Audrius Liudvinavičius
(Aliudas)


audrius.aliudas@gmail.com 
+37064005456
Kompiuterių priežiūra – tai pirmiausia įstaigoje veikiančių kompiuterių ir juose veikiančios programinės įrangos, bei kitai įstaigoje veikiančiai kompiuterinei įrangai veikti reikalingos įrangos fizinio veikimo užtikrinimas, kontrolė ir jos sklandaus veikimo administravimas.

Svarbiausiu prioritetu laikau prižiūrimos įstaigos kompiuterinės įrangos technine būklę.

Rūpinuosi ir dalyvauju įstaigos veiklai užtikrinti, reikalingos programinės įrangos diegimu ir pagal savo kompetencijas konsultuoju jos naudojimo klausimais.

Esant sutrikimui organizuoju įstaigos IT infrastruktūros veikimui užtikrinti būtinus darbus. 

Kompiuterio sutrikimo šalinimas vyks sklandžiai, jei:

 1. Apie sutrikimą būtinai pranešite el. paštu: audrius.aliudas@gmail.com ir/arba telefonu: +37064005456
 2. Sulaukite el. laiško, kuriame bus:
  • aprašytas sutrikimas;
  • sutrikimo likvidavime dalyvaujantys asmenys;
  • Aprašytos sutrikimui likviduoti reikalingos priemonės ir veiksmai;
 3. Aktyviai dalyvaukite arba/ir sekite šio el. laiško susirašinėjimus;
  • Sekite ir teikite pasiūlymus dėl sutrikimą priimamų sutrikimą šalinančių sprendimų.
 4. Jei sutrikimo pašalinimas jus tenkina, atsakykite į šį laišką patvirtindami, kad sutrikimas pašalintas ir galima nutraukti susirašinėjimą.