Asmens duomenų apsauga

{PROJEKTAS}

Asmens duomenų apsauga

 • Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 • Asmens duomenų pareigūnas
 • IKT naudojimo bei darbo stebėsenos ir kontrolės darbo vetoje aprašas
 • Privatumo politika
 • Sutikimo tvarkyti asmens duomenis forma darbuotojams
 • Sutikimo tvarkyti asmens duomenis forma tėvams/globėjams
 • Vaikų mokinių asmens duomenų tvakymo taisyklės
 • Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Teisės aktai reglamentuojantys asmens duomenų saugumą:

 • Duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos.
 • Žmogaus tesės asmens duomenų apsaugos srityje.
 • Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje (ATMINTINĖ).
 • Vaikams ir jaunimui apie privatumą ir asmens duomenų apsaugą #UŽDĖK FILTRĄ

Atsakingi asmenys:

Atsakomybės sritisPareigosVardas, Pavardė Telefono Nr., el. pašto adresas
Atsakinga už duomenų subjektų asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijų vykdymąRaštinės administratorė  
Atsakinga už mokinių asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijų vykdymą Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Atsakingas už vykdomo vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymą ir apsaugą. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 

Kita aktuali informacija

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. p. ada@ada.lt