Savivaldos institucijos

Mokyklos-daugiafunkcio centro taryba

Mokytojų taryba