Veiklos sritys

(Puslapis tvarkomas)

Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):

 • pagrindinės švietimo veiklos rūšys:
  • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
  • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • kitos švietimo veiklos rūšys:
  • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 • kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.