Užliedžių mokyklos pedagogai dalyvavo  Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) organizuotuose mokymuose…

Vasario 19-20 d. Kauno r. Užliedžių mokyklos pedagogai dalyvavo  Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) organizuotuose mokymuose. Juose pedagogai susipažino su Olimpinių vertybių ugdymo programa. Jos esmė – inovatyvus darbas su įvairaus amžiaus vaikais, paremtas olimpine filosofija, vertybėmis, simboliais ir fizinio aktyvumo veiklomis. Visos programoje pateiktos užduotys ir veiklos remiasi penkiomis olimpizmo ugdymo temomis – pagarba gyvenime, kilniu elgesiu, pastangomis pelnytu džiaugsmu, kūno, valios ir proto darna ir tobulumo siekimu. Tai universalios bendražmogiškos vertybės, kurių atradimas, skiepijimas vaikams – kiekvieno pedagogo, piliečio, šeimos užduotis.

 Mokymai remiasi praktika, grindžiami veiklomis, įsitraukimu, išbandymu. Mokymų metu pedagogai dirbo grupėmis, išbandė olimpinių vertybių ugdymo programoje pateiktas užduotis, naujas sporto šakas, įvairias numatytas situacijas, aptarė edukacines temas, vėliau patys kūrė užduotis, jas išbandė kitose grupėse, diskutavo apie patirtis, jų naudą, pritaikomumą pedagogų veikloje.
Remiantis olimpine filosofija, sėkmingam ugdymo procesui užtikrinti reikalingas kūno ir proto balansas. Programa leidžia vaikams per sportą atrasti vertybes: draugystę, pagarbą ir tobulėjimą.

Organizatoriai

Šias ir kitų renginių nuotraukas galite peržiūrėti mokyklos nuotraukų galerijoje