Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos

Mokestį už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustato Kauno rajono savivaldybės taryba

  1. 2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. TS-276
  2. 2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. TS-277
  3. Mokesčio taikymas nuo 2018-01-31
  4. Mokesčio taikymas už darželį 2021-02-25
  5. Mokestis už ugdymo sąlygų gerinimą 2020-12-17
  6. Dėl vaikų matinimo dienos normų nustatymo, 2022-01-27
PUG 1
Pedagogė:
Ieva Purienė
PUG 2
Pedagogė:
Simona Bacytė