Darbo užmokestis

MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybė Eur/et.
Padinio ugdymo mokytojai 1873,45
Priešmokyklinio ugdymo pedagogai 1644,24
Ikimokyklinio ugdymo pedagogai1766,14
Pagalbos mokiniui specialistai1698,18

MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA