Ligų prevencija

Informacija dėl COVID-19 ligos prevencijos

Informacija dėl GRIPO prevencijos

1. Stebėti ir registruoti vaikų ugdymo įstaigų lankomumą. Kasmet gripo sezono metu (nuo 40 iki 20 kalendorinės metų savaitės imtinai) kiekvieną pirmadienį surinkti ir įvertinti informaciją apie neatvykusių mokinių skaičių pagal mokymosi klases. Mieste paskelbus gripo epidemiją, informaciją apie neatvykusius mokinius rinkti kiekvieną dieną.

2. Vykdyti gripo plitimą ribojančias priemones vaikų ugdymo įstaigoje:

2.1. didėjant neatvykusių į įstaigą mokinių skaičiui, mokyklos bendruomenei rekomenduojama apsvarstyti galimybę paskelbti atostogas;

2.2. informuoti mokinių tėvus (globėjus), kad vaikui susirgus gripu ar ūmia viršutinių kvėpavimo takų infekcija, jie apie tai praneštų klasės auklėtojui (-ai);

2.3. į kolektyvus nepriimti sergančiųjų (rekomenduoti jiems pasilikti namuose ir kreiptis į gydytojus);

2.4. po ligos mokinius priimti tik su gydytojo pažyma;

2.5. sudaryti sąlygas mokykloje dažnai plauti rankas (turi būti šilto vandens, muilo ir vienkartinių rankšluosčių prie kiekvienos kriauklės);

2.6. atsisakyti masinių renginių organizavimo (gripo epidemijos metu rekomenduojama visus renginius atidėti iki epidemijos pabaigos);

2.7. gripo epidemijos metu asmenys, tvarkydami šiukšles, kuriose gali būti panaudotų vienkartinių nosinių, turi dėvėti medicininę kaukę ir mūvėti gumines pirštines.

3. Mokykloje dirbantis visuomenės sveikatos specialistas privalo informuoti įstaigos bendruomenę apie gripo situaciją ir profilaktikos priemones:

3.1. informaciją apie gripo situaciją pateikti raštu arba žodžiu mokytojų kambaryje ilgųjų pertraukų metu;

3.2. pamokų ar klasės valandėlių metu mokiniams skaityti pranešimus apie gripo profilaktiką;

3.3. parengti ir pakabinti informacinius pranešimus stenduose;

3.4. mokyklos bendruomenei rekomenduoti priemones, padedančias saugotis nuo gripo:

3.4.1. vėdinti patalpas (prieš pamokas, per pertraukas, po pamokų);

3.4.2. drėgnuoju būdu valyti grindis ir kitus paviršius bei dažnai liečiamus daiktus, tokius kaip durų rankenos, laiptų turėklai ir kt.;

3.4.3. dažnai plauti rankas;

3.4.4. su savimi turėti vienkartinių servetėlių ar nosinių;

3.4.5. kosėjant ar čiaudant, burną prisidengti ne delnais, o vienkartine nosine, alkūnės linkiu, drabužio skvernu ir nusisukti nuo kitų žmonių;

3.4.6 panaudojus vienkartines nosines, jas išmesti ir nusiplauti rankas;

3.4.7. sulaikyti kvėpavimą ir kelis žingsnius pasitraukti nuo kosėjančio ar čiaudinčio žmogaus;

3.4.8. sveikinantis vengti artimo kontakto (saugus atstumas yra apie 1 m);

3.4.9. gripo epidemijos laikotarpiu įstaigoje dėvėti vienkartines medicinines kaukes;

3.4.10. kasmet, prieš prasidedant gripo sezonui, pasiskiepyti sezonine gripo vakcina.

Parengė:
Kauno visuomenės sveikatos centro ir Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistai.